2022-09-20 07:30Nyheter

Planering och bedömning av elektriska energilager

Uppdatering av vägledningen för planering och bedömning av elektriska energilager.

Det är dags att se över vägledningen för planering och bedömning av elektriska energilager, IEC TS 62933-3-1. Den nuvarande utgåvan kom 2018 och sedan dess har det ju hänt en del på området. Behovet av nya och uppdaterade standarder har därför ökat.

När man nu börjar revidera vägledningen, ska man framförallt lägga till avsnitt om dimensionering och beskrivning av system för energilagring. Dessutom planerar man att specificera mer omfattande fordringar på planering av energilager och på hur man bedömer systemprestanda. Ökad omfattning och detaljeringsgrad alltså. Arbetet sker i IEC, den internationella standardiseringsorganisationen IEC – som arbetar med standarder inom el, elektronik, informationsteknologi och angränsande områden. Svenska intressenter deltar genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC.

En gemensam referens

IEC TS 62933-3-1 vänder sig till alla parter som är inblandade i planering, beställning osv av system för lagring av el, oberoende av den teknik som används. På det sättet kan den fungera som en gemensam referens eller stomme i besluts- och genomförandeprocessen. Den behandlar nödvändiga funktioner och förmågor hos ett elektriskt energilagringssystem och metoder för att prova dess egenskaper. Den nuvarande utgåvan finns utgiven som SEK TS 62933-3-1, se preview på de inledande avsnitten här. Och nu är det alltså dags att arbeta på en ny utgåva.

Dessutom ska man konvertera den till en ”riktig” internationell standard. Elektriska energilager är ett område i snabb utveckling. Därför ges flera av publikationerna från den tekniska kommittén IEC TC 120 ut som tekniska specifikationer, TS, som är en sorts förstandard som fungerar som utgångspunkt för arbete med en kommande ”riktig” internationell standard. I IEC TC 120 deltar representanter för svensk forskning och industri genom motsvarande SEK TK 120 Elektriska energilagringssystem. Vill du veta mer om att delta i standardiseringsarbetet? Mer information hittar du på SEKs hemsida.

Inom IEC skrivs internationella standarder i ett globalt samarbete. Den som använder en standard, vid konstruktion, tillverkning eller provning eller vid offert eller specifikation har därför goda möjligheter att vara med och förbättra den, när det är dags för en ny utgåva. Man är med för att driva förändring och bidra med kunskap och erfarenhet, eller bara för att hålla koll på vad som är på väg. De flesta IEC-standarder antas också även som europeisk standard, EN, med bland annat särskild ställning vid offentlig upphandling. Också den kommande IEC 62933-3-1 kommer med all sannolikhet att bli europeisk standard.

Fler projekt

IEC TS 62933-3-1 ingår i en serie standarder för elektriska energilager och hänvisar till några av de övriga delarna, i första hand IEC 62933-1 (i Sverige SS-EN IEC 62933-1) för terminologi och IEC 62933-2-1 (i Sverige SS-EN IEC 62933-2-1) för egenskaper och provningsmetoder. Miljöfrågor omfattas av SEK TS 62933-4-1 och säkerhetsfrågor av SEK TS 62933-5-1. Även den är under omarbetning, läs om det här.

Andra projekt i IEC TC 120 behandlar bland annat användning av begagnade batterier i energilager (IEC 62933-4-4 ED1) och vilka skyddskrav som är aktuella för batteribaserade system vid olika tillämpningar och placeringar (IEC 62933-4-3) och en revision av IEC 629334-3 (SS-EN IEC 62833-5-2) med säkerhetsfordringar på elektrokemiska system för anslutning till elnätet, alltså energilager som innehåller batterier.

Arbetet med standarder inom IEC och SEK spänner över ett stort område. Nära elektriska energilager ligger bland annat nya arbeten inom SEK TK 8, Elenergiförsörjningssystem, och SEK TK 69, Elbilsdrift. Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e‑Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard