2023-10-09 06:00Nyheter

Säkerhetsfordringar på fartygens batterier

fartyg i fjord

Den blivande internationella standarden IEC 63462-1, med säkerhetsfordringar på litiumbatterier för fartyg kommer bland annat att bygga på de standarder för detta som redan finns i Japan och Norge.

Den nya standarden ska komplettera säkerhetskrav på litiumceller och litiumbatterier för tillämpningar i industrin i standarden IEC 62619, som också antagits som svensk standard SS-EN IEC 62619. Den ska få beteckningen IEC 63462-1 och arbetet sker i den tekniska kommittén IEC TC 18 inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Arild Røed från Norge är sekreterare i IEC TC 18 och kommenterar:

– IEC 63462-1 utvecklas för att vara ett referensdokument både för fartygsstandardserien IEC 60092 och offshore-standardserien IEC 61982. I serien IEC 60092 finns en gammal standard för batteri-installationer, som i huvudsak beskriver installationer med bly-syrabatterier. Vi arbetar med en revision av den standarden, säger Arild, så att den refererar till IEC 63462-1 vad gäller litium-jonbatterier. På det sättet får man en obruten referenskedja från de internationella konventionerna SOLAS och MODU Code.

Samtidigt genomförs i IEC TC 18 en fullständig översyn av standardserien IEC 61892, Mobile and fixed offshore units - Electrical installations. SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen i IEC och den svenska standardiseringsorganisationen inom motsvarande områden. Projekten i IEC TC 18 är öppna för svenska deltagare genom motsvarande SEK TK 18, Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter. Är man verksam inom standardiseringen för sitt område är det inte bara möjligheten till bevakning och god framförhållning för framtida standarder som är fördelen. Ett aktivt deltagande ger en organisation möjlighet att vara den som sätter standarden för morgondagens teknik.

IEC TC 18 ansvarar utöver ovannämnda delar och för standarderna för landanslutning i serien IEC/IEEE 80005. Där arbetar kommittén för närvarande bland annat med en ny utgåva av IEC 60533 för EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) i fartyg.

Verksamheten inom IEC och SEK spänner över ett brett område. Som exempel kan nämnas cybersäkerhet (även till sjöss), elektriska energilager (till exempel i hamnar) och tillförlitlighetsfrågor. Verksamheter som – likt de flesta – omfattas av en mängd standarder kan ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet med abonnemanget SEK e-Standard.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard