2022-06-08 07:46Nyheter

Säkra robotar hemma

IEC startar arbete med säkerhetsstandard för robotar för hemmabruk och butiker.

Det nya projektet gäller robotar och mobila robotar för inomhusbruk i hem och i till exempel hotell och butiker. Meningen är att skriva en säkerhetsstandard som motsvarar dem som finns för till exempel tvättmaskiner, brödrostar och andra elektriska apparater för allmänbruk. Standarden ska alltså inte bara behandla skydd mot elektriska risker, utan också mot klämning, vältning och liknande. Säkerheten hos vissa typer av robotar omfattas redan av andra standarder, till exempel självgående städmaskiner, icke-medicinska servicerobotar och medicinska robotar för rehabilitering, bedömning, kompensation och lindring.

Internationellt samarbete

Arbetet sker inom IEC, som är den är den internationella organisationen för standardisering inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden. Den planerade standarden ska ingå i den internationella serien med standarder för säkerhetsfordringar på hushållsapparater och liknande. Representanter från forskning, industri, myndigheter och organisationsliv i Sverige deltar genom SEK Svensk Elstandard, den organisation som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC.

Projektet, som fått beteckningen IEC 60335-2-123, bygger på erfarenheter från andra robotstandarder, både från IEC och från systerorganisationen ISO. Förslaget bygger också på standarden SS-EN IEC 62061 för säkerhetskritiska styrsystem för maskiner, läs om den här. Nya och reviderade delar av IEC 60335 brukar även antas som europeisk standard. Krav på funktion och prestanda, som förmågan att klara trösklar och inte köra på möbler, finns i andra standarder.

Välfärdsteknik

Projektet IEC 63310 ska till exempel formulera krav på funktionsegenskaper hos robotar i hem med uppkopplat tekniskt omsorgsstöd, sådant som brukar kallas välfärdsteknik eller välfärdsteknologi. Det är ett område där det pågår mycket arbete internationellt med standarder och vägledningar, läs om det här och i SEK Aktuellt nr 1 2022. Där kan också annan ny teknik komma till användning, som IoT och kroppsnära elektronik (wearables), även de områden där svenska aktörer kan delta i standardisering genom SEK Svensk Elstandard. Representanter för universitet och högskolor deltar för övrigt inom SEK Svensk Elstandard utan kostnad.

Den som inte engagerar sig för att vara med och skriva standarderna, utan bara läser och använder dem, t ex i samband med upphandling, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e‑Standard.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard