2022-11-30 14:00Nyheter

Säkrare järnväg med europeisk standard

railway sweden dangerous voltage

En skylt med ”Livsfarlig ledning” har du säkert sett vid en järnväg. Säkerhetskraven vid järnvägen kräver standarder som stärker säkerheten. En ny utgåva av europeisk standard ger vägledning för just det.  

Den europeiska standardserien SS-EN 50122 ger vägledning i säkerhetsaspekter av fasta installationer vid järnvägar. Serien är uppdelad i tre delar som täcker (1) skyddsåtgärder mot elchock, (2) åtgärder för att motverka inverkan från vagabonderande strömmar (eng. stray current) och (3) ömsesidig påverkan mellan lik- och växelströmbanor.

Nytt för den uppdaterade utgåvan av första delen i serien, SS-EN 50122-1, utg 3:2022, är en ny vägledning i form av två metoder som används för att dimensionera hinder för att förhindra kontakt med spänningsförande delar. Standarden har även specificerat tillåtna avstånd mellan spänningsförande delar och andra objekt beroende på vilken spänningsnivå den tilltänkta installationen har. Det avser högspänningsinstallationer och ger användaren av standarden tydligare riktlinjer som är anpassade till deras verksamhet. Se preview här

Elvägar

Ett tillägg som inte fanns med i versionen från 2011 är att den tidigare nämnda SS-EN 50122-1, utg 3:2022 även gäller för elvägsfordon som använder strömavtagare ovanifrån. Elvägar är en spännande utveckling som vi följer med intresse, speciellt då SEK Svensk Elstandard nyligen haft ett uppstartsmöte för en mötesplattform för aktörer inom området, kallad Forum elvägar. Är du intresserad av att delta i Forum elvägar eller veta mer, kontakta oss på sek@elstandard.se.

Standarden SS-EN 50122-3, utg 2:2022 är uppdaterad för att harmonisera med ändringar i del 1 av serien, exempelvis inkluderingen av elvägsfordon. Standarden beskriver fall där lik- och växelströmsbanor kan påverka varandra, men sådana fall i Sverige är få.

Likström som läcker

Vid banor som använder likström (ex spårvagn och Stockholms tunnelbana) kan vagabonderande ström förekomma, som riskerar att korrodera närliggande metallstrukturer. Den andra standarden i serien, SS-EN 50122-2, bemöter dessa risker och visar hur riskerna identifieras, bedöms och åtgärdas. En åtgärd som är tillgänglig är katodiskt skydd, som finns beskrivet i standarden SS-EN 50162. I nyutgåvan SS-EN 50122-2, utg 3:2022 finns uppdaterad vägledning för att utföra mätningar av järnvägens egenskaper, gällande bland annat resistans och konduktans. Det finns även ett tillägg (Annex D) med provningsinstruktioner för att mäta hur effektivt olika isoleringsmaterial reducerar vagabonderande strömmar. Se preview här.

Serien SS-EN 50122 är resultatet av ett europeiskt samarbete där svenska företag, lärosäten, organisationer och myndigheter deltar genom SEK Svensk Elstandard. Arbetet har skett i den mycket aktiva tekniska kommittén för järnvägar och järnvägsfordon, CENELEC TC 9X. Där deltar svenska aktörer via den svenska motsvarigheten SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon. Arbetet inom CENELEC TC 9X och SEK TK 9 innefattar också andra spännande områden inom järnväg, exempelvis järnväg och cybersäkerhet som vi skrev en nyhet om i fjol. Aktuellt för det rådande energiläget är också diskussioner om energianvändning, där standarden SS-EN 50591 används för att underlätta jämförelser av energiförbrukningen och livscykelkostnad för järnväg. Läs mer om energiförbrukning inom järnväg här.

Den som inte vill engagera sig i arbetet med nya eller reviderade standarder, utan bara läser och använder standarderna, kan ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard