2020-10-06 12:49Nyheter

Standarder för den nya industrin

null

I arbetet med standarder och vägledningar för en ”smartare” och mer digitaliserad industri har den tekniska kommittén IEC TC 65 en central roll.

Arbetsområdet är brett och så tvärtekniskt det kan vara. I ena änden finns sådant som det nya projektet att ta fram en enhetlig referensmodell för smart tillverkning (IEC 63339), i den andra arbetet med TSN (IEC/IEEE 60802), lokala realtidsnät som ska förbinda 5G med industriautomation.

Internationella standarder från IEC underlättar och är ofta en förutsättning för acceptans och teknikspridning. Bland andra nya projekt i IEC TC 65 finns ett som ska ge interoperabilitet genom standardiserad beskrivning av tillgångar (”assets), IEC 63278. Ett annat handlar om gränssnitt mellan människa och maskin (HMI) i system för automation och processindustri, IEC 63303.

IEC TC 65 har verkat i mer än femtio år och svenska företag har från början aktivt bidragit i arbetet och samlats i den svenska spegelkommittén TK 65 Industriell processtyrning inom SEK Svensk Elstandard. Några av standarderna som tagits fram handlar om industriell IT-säkerhet, säkerhetsrelaterade funktioner (SIL) och störningstålighet.

SEK Svensk Elstandard samlar svenskt deltagande i internationellt, europeisk och svenskt arbete med standarder inom el och elektronik och har av regeringen utsetts att fastställa svensk standard inom de områdena. Man kan hålla sig informerad genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK eller helt enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e‑standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström