2022-11-01 12:21Nyheter

Standarder öppnar marknaderna

Team av datatekniker luta på skrivbordet och välja kretskort till arbete med dator visar programmering pågår. I bakgrunden avancerade tekniskt vetenskapliga forskningscentrum

Mellan innovation och standarder finns fler samband än vad man skulle kunna tro.

Att det krävs standarder för gränssnitt i system är ju klart, annars passar saker och ting inte ihop. Gränssnitt kan också vara mer än bara fysiska, även kodning och signaler måste följa en standard. Även produkter som inte ska ha något utbyte med varandra måste kunna fungera sida vid sida, alltså uppfylla krav på kompatibilitet. Sådana villkor kan man komma överens om och skriva ner i standarder.

Men många innovatörer och teknikutvecklare missar att många standarder egentligen har ett annat syfte. Den som helt dominerar en marknad behöver nog inte bry sig om att skriva en standard tillsammans med andra, utan vill bestämma villkoren själv. Men de flesta företag har ju inte den positionen. De måste lansera sina produkter, metoder och lösningar på en marknad där de inte är ensamma.

Gemensamma verktyg …

Många standarder handlar om funktionen hos en produkt och om hur man provar eller beskriver den. Sådana standarder kan behövas tidigt i en innovationsprocess, för att göra vettiga jämförelser möjliga eller för att öppna för marknadsacceptans. Det kan vara metoder för att prova hur bra en tvättmaskin tvättar, hur man anger egenskaperna hos en solpanel eller vad ett produktblad för ett nanomaterial bör innehålla.

För att lägga en fungerande nivå på barnsäkerhet, elsäkerhet, explosionssäkerhet eller vad det nu kan vara, använder man väldigt ofta standardisering som metod. Inom ramen för en standardiseringsorganisation, alltså ett i sig opartiskt organ, samlas tillverkare, myndigheter, användare och vem det än kan vara - som vill komma fram till en gemensam och användbar lösning. Det resultat man gemensamt kommer fram till ges ut som standard. Ofta en internationell standard, kanske en europeisk. I allt färre fall en rent nationell lösning.  

Den som arbetar med innovation och utveckling måste ha detta klart för sig. Det kan vara svårt att locka kunder med en produkt som inte kan provas - eller ens beskrivas enligt någon standard, och alltså inte kan jämföras med andra produkter. I gengäld kan en standard öppna marknaden för alla tillverkare. Du är kanske inte ensam om din idé. Det kan finnas fler som funderar på samma sak, och de kanske redan tillsammans börjat skissa på en standard som passar dem. Innovation och standarder går hand i hand, det ämnet berörs när SEKs Thomas Korssell gästade Innovationspodden med Emma Frans.

… för innovativa lösningar

Standarder är inte bara något man hänvisar till i offerter. Standarder ger också en plattform för framgångsrika forsknings- och innovationsprojekt samt för nya produkter och tjänster. Genom att bygga förtroende för nya innovativa lösningar hjälper standarder till att överbrygga innovationsgapet mellan forskning och marknadseffekt.

Ett exempel är ljusbågsdetektorn, en produkt som fått genomslag sedan egenskaper och provningar lagts fast i en standard. Redan på ett tidigt utvecklingsstadium kan man ha nytta av att enas om mätmetoder i en standard, exempelvis hur man jämför man olika slags vågkraftverk med varandra. Eller kring etiska och moraliska frågor vid tillämpningen av artificiell intelligens, exempelvis i samband med välfärdsteknik. Vet du vilka standarder som gäller för din kommande produkt?

Läs mer här om innovation och standard och här om den internationella standardiseringsorganisationen IEC – som arbetar med standarder inom el, elektronik, informationsteknologi och angränsande områden. Svenska intressenter deltar där genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC. Välkommen!Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard