2022-05-16 11:31Nyheter

Vätgasdrift till sjöss

3 rendering of hydrogen ship

Behovet av standarder för system med bränsleceller för fartyg undersöks nu i den internationella standardiseringsorganisationen IEC.

Från IEC finns flera internationella standarder för stationära och bärbara bränsleceller för olika tillämpningar. Nu har den tillsatt en grupp för att studera behovet av särskilda standarder för bränsleceller för marina tillämpningar. IEC är den internationella standardiseringsorganisationen inom el, elektronik, informationsteknologi och angränsande områden. Studierna görs under den tekniska kommittén för bränsleceller, IEC TC 105, tillsammans med motsvarande grupp som arbetar med standarder för elinstallationer ombord i fartyg, IEC TC 18.

Studiegruppen har just börjat sitt arbete och de inom svensk forskning och industri som vill påverka utvecklingen på området har fortfarande möjlighet att var med. Det sker genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och den svenska standardiseringsorganisationen inom motsvarande områden.

De allra flesta standarderna tas idag fram i internationella eller europiska samarbeten inom standardiseringsorganisationer, av representanter från intresserade företag – både tillverkare och användare – högskolor, myndigheter och andra. Att delta i standardisering är därför att vara med i ett globalt eller europeiskt nätverk av kollegor och potentiella samarbetspartner.

Läs mer om IEC TC 105 och IEC TC 18. De svenska spegelkommittéerna är SEK TK 105 Bränsleceller och SEK TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter. Arbete med standarder pågår redan för bränslecellsdrivna tåg, läs mer om det här, industritruckar, grävmaskiner och obemannade luftfartyg (”drönare”). För elektriska energilager – oberoende av vilken teknik som används – för anslutning till elnät finns en särskild serie standarder, läs mer om den här. Marina navigationssystem behandlas i IEC TC 80 och SEK TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning och där pågår bland annat standarder för det nya systemet AIS-VDES och för säkert informationsutbyte mellan fartyg och land.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard