2021-11-25 14:20Nyheter

Vätgaståg

null

Vätgaståg är ett sätt att göra järnvägen helt koldioxidfri. Standarder ska underlätta för konstruktörer och beställare.

Projektet gäller en serie standarder för system med bränsleceller i rälsfordon, både för järnväg och för spårvägar och stadsbanor av olika slag. Standarderna ska säkerställa att bränslecellsystemet motsvarar de krav som ställs på järnvägsutrustning, bland annat vad gäller säkerhet och miljötålighet. De ska också beskriva hur man kan se att systemet dimensionerats för den tänkta driftprofilen (hastighet, belastning, start/stopp osv).

Projektet, kallat IEC 63341, omfattar bränsleceller med vätgas, hydrogen, som bränsle. Den första delen ska behandla system med bränsleceller för drivning och i hjälpsystem. Del två ska behandla utrustningen för lagring av vätgas ombord, för försörjning av bränsleceller enligt del ett eller i hybridsystem enligt IEC 62864-1 (svensk standard SS-EN 62864-1). Den tredje delen ska ge prestandafordringar och provningsmetoder.

Standarder är ett sätt att skriva ner tekniska överenskommelser, ofta om mätmetoder, beräkningsmetoder eller säkerhetskrav, och sprida dem till andra som kan ha nytta av dem. Standarder från IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, antas normalt även som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är den organisation som är svensk medlem i IEC.

Genom SEK deltar också svenska företag, högskolor och statliga verk och myndigheter i olika projekt inom IEC. Arbetet med IEC 63341 sker i ett samarbete mellan gruppen IEC TC 9, Electrical equipment and systems for railways och IEC TC 105, Fuel cell technologies. Motsvarande svenska spegelkommittéer är SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon, respektive SEK TK 105 Bränsleceller.

Ett annat aktuellt projekt i SEK TK 9 är en ny standard för provning av rullande materiel efter tillverkning och före idrifttagning och i TK 105 arbetar man bland annat med en ny utgåva av säkerhetsstandarden för stationära bränslecellssystem.

Arbetet inom IEC spänner över ett brett fält. Några exempel på andra områden är maskiners elutrustning, nanoteknik och utrustning för explosiv atmosfär.

Den som inte är med i arbetet med att ta fram och underhålla standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-Standard. Du kan också prenumerera på nyhetsbrevet, som varje månad listar nya och reviderade svenska standarder från SEK Svensk Elstandard.

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström