2023-09-30 21:59Pressmeddelande

Månadens standard – Smarta kroppsburna nätverk

kroppsburet nätverk wearable kroppsburen elektronik

Månadens standard för september 2023 är IEC 63203-801-2. Utvecklingen går snabbt för kroppsburen elektronik (wearables) och IoT (Internet of Things). När vi strävar efter smarta hem, smart vård och smarta städer kan standardiserade protokoll och kommunikationsgränssnitt facillitera utvecklingen.

Månadens standard har fastställts som SS-EN IEC 63203-801-2 och beskriver hur man utför lågkomplext medium access control (MAC) för Smart Body Area Network (SmartBAN). Enkelt uttryckt kan man säga att det vägleder i hur man för nätverk med kroppsburen elektronik hanterar åtkomst, adressering och kommunikation. Med standardiserade metoder och begrepp för att utföra detta så kan en god interoperabilitet uppnås med alla de olika komponenter som kan tänkas ingå i ett SmartBAN.

Vad är SmartBAN?

Smart Body Area Network (SmartBAN), eller på svenska smarta kroppsburna nätverk, är en term där trådlöst anslutna sensorer och enheter registrerar data, kommunicerar och reglerar vissa funktioner. Ofta är apparaterna små och kräver liten effekt. Enheter kan implementeras runt eller i kroppen för användningsområden som vård, välfärdsteknologi, träning, fritid och personlig säkerhet.

Internationella samarbeten ger gemensamma kommunikationsgränssnitt

Månadens standard IEC 63203-801-2 ger en gemensam vägledning för Medium Access Control (MAC) som styr hur noder i nätverk får åtkomst. I standarden kan man läsa om

  • Generell struktur av MAC
  • Hur sensorer och hubbar i nätverket kommunicerar
  • Hur åtkomst hanteras
  • Format av data
  • Vilka funktioner som krävs för SmartBAN

Ta en titt på de första avsnitten av standarden här.

Standarden har sin grund i den tekniska specifikationen ETSI TS 103 325, där den svenska medlemmen är standardiseringsorganisationen ITS. Det har sedan utvecklats inom IEC, där den svenska medlemmen är SEK Svensk Elstandard. Huvudansvaret har legat i IEC TC 124 men det har gjorts insatser från IEC SyC AAL, IEC TC 100 och ETSI TC SmartBAN. IEC TC 124 speglas av Sverige genom SEK TK IoT.

Inom IEC TC 124 har man träffats och genomarbetat innehållet i standarden under flera år. 2018 var det Manchester och Busan, 2019 San Francisco och Shanghai och 2020 träffades de online – för att sedan hamra ut alla detaljer i form av en publicerad standard. Konsensusarbete om tekniska detaljer på global nivå tar tid. Den stora fördelen blir att standarden kan gälla och användas globalt också.

Parallellt med Månadens standard publicerades även en standard i samma serie, SS-EN IEC 63203-801-1 som beskriver det fysiska lagret av ett SmartBAN. Även den fastställdes som svensk standard i september.

Andra arbeten i SEK TK IoT  

Inom SEK TK IoT sker många framtidsklingande arbeten – från energistyrning i industrin till elektroniska textilier. I månadens fastställelse fanns det en standard som har ett lite ovanligt användningsområde. Ponera att du är en tillverkare av gymhandskar och vill ge användare möjlighet att få åtkomst till skräddarsydd feedback om din träning. Då finns SS-EN IEC 63203-402-1 som beskriver för tillverkare om hur man kan funktionsprova rörelsetyper när man mäter fingerrörelser.

För de tidigare nämnda elektroniska textiler, eller smarta textiler, det möjlighet för många användningsområden inom vård och omsorg. Elektroniska textilier kan underlätta bevakning av patienters värden, minska invasiva ingrepp eller ge stöd i rehabiliteringsprocesser. Kanske kan framtida patienter få tillgång till elektroniska textiler i hemmet som minskar behoven av vårdbesök?

Brukare får instruktion om trygghetslarm

I anknytning till den frågan finns det inom SEK en systemkommitté – SEK SK 2 Tekniskt omsorgsstöd  – som arbetar med standarder för att främja att äldre och personer med funktionsvariationer ska få ökad självständighet i hemmet. SEK välkomnar fler deltagare som vill utmärka sig inom området genom att påverka och bidra till framtidens standarder. Kontakta oss gärna på sek@elstandard.se.

Det finns ett flertal sätt för dig att hålla dig uppdaterad på standarder inom el, elektronik, IT och angränsande områden. Du kan (1) delta i standardiseringsarbetet, (2) följa vårt nyhetsrum, (3) prenumerera på SEK e-Standard för skräddarsydd tillgång till standarder samt (4) följa vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder.

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard