2023-01-26 12:03Pressmeddelande

Månadens standard – Strukturer för system

reference boxes

Månadens standard för januari 2023 är SS-EN IEC 81346-1 Struktureringsprinciper och referensbeteckningar – Del 1: Grundläggande regler.

Den internationella standarden IEC 81346-1 ger de allmänna principerna för hur man strukturerar tekniska system, information om dem och hur man bygger upp referensbeteckningarna. Nu finns den nya utgåvan på svenska!

I IEC 81346-1 beskrivs de grundläggande regler och metoder som gäller för strukturering av information och för definition av referensbeteckningar för objekt i byggnader och infrastruktur – i system, installationer samt produkter och utrustning i industrin. Med system menas i standarden alla slags sammansatta produkter, utrustningar och anläggningar – oberoende av vad det handlar om för teknikområden.

För att göra det möjligt att skapa och hämta information om de olika objekten i systemet, identifieras objekten med referensbeteckningar baserat på den resulterande strukturen. Referensbeteckningarna är nyckeln till att finna information om objekt i olika slags dokument, där standarden innehåller regler och råd för hur de byggs upp. 

Grund för fler standarder

Den senaste utgåvan av IEC 81346-1 är nu fastställd som svensk standard och översatt till svenska i SS-EN IEC 81346-1.

Nytt i den nya utgåvan är bland annat att objekt kan betraktas utifrån en typaspekt. Som tidigare finns även aspekterna funktion, produkt och placering. Nu finns även en informationsmodell för referensbeteckningssystemet och en metod för hur man beskriver relationer mellan objekt. Flera andra standarder baseras på SS-EN IEC 81346-1, som SS-EN 62023, Strukturering av teknisk information och dokumentation, och SS-EN 62027 Framställning av objektlistor, inklusive stycklistor. Se preview på SS-EN IEC 81346-1 här, där du hittar mer information om vad den innehåller och vad som är nytt.

Reglerna för hur man klassificerar olika objekt ges i SS-EN IEC 81346-2, där den senaste utgåvan är från 2019. Där finns också bokstavskoderna för olika klasser, se preview på den här. De här standarderna ska inte förväxlas med IEC 61360-1 (i Sverige SS-EN 61360-1) för dataelementtyper, som lägger en grund för automatiskt datautbyte för interoperabilitet i industrin och som kompletteras med databasen IEC CDD. Läs om den här.

Svensk sekreterare

De här standarderna är framtagna i ett internationellt samarbete inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC, i den tekniska kommittén IEC TC 3, Documentation, graphical symbols and representations of technical information. IEC TC 3 har i många år haft svenskt sekretariat som du kan läsa om här. Svensk forskning, industri och svenska myndigheter deltar i IEC genom SEK Svensk Elstandard, där IEC TC 3 speglas av SEK TK 3.

Den första utgåvan av denna månads standard kom 1996 som IEC 61346-1. Standardserien IEC/ISO 81346 är gemensam för de båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO. De båda delarna 1 och 2 har även antagits som europeisk standard, EN, i 34 europeiska länder. De är generella, för att kunna tillämpas inom alla teknikområden, men kan kompletteras med särskilda delar för anpassning till speciella branscher. En sådan del är SS-ISO 81346-10 för kraftverksanläggningar.

För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta SEK Svensk Elstandard. Den som inte är med i arbetet med att ta skriva och uppdatera standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lättillgängligt på nätet, SEK e‑Standard.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
SEK Svensk Elstandard