2021-04-27 09:48Nyheter

Hushållsapparater – Tillgänglighet och användarvänlighet

null

Jo, det finns en standard som ska göra det lättare att använda reglage, dörrar, lock, lådor och handtag på hushållsapparater.

 Idag ställs allt högre krav på produkters tillgänglighet och användarvänlighet. Trots det har det inte funnits några enkelt tillgängliga uppgifter för att bedöma och avgöra hur handtag och reglage på hushållsapparater bör vara utformade. Men nu finns det en internationell standard för det, IEC 63008. Den har också blivit svensk standard SS-EN IEC 63008, genom SEK Svensk Elstandard som är utsedd som svensk standardiseringsorganisation av regeringen och som gör det möjligt för svenska företag, myndigheter, högskolor och andra att bidra i arbetet med att skriva öppna och gemensamma standarder inom el och elektronik. En preview på de inledande avsnitten kan du se här.

SS-EN IEC 63008 vänder sig till dem som konstruerar hushållsapparater och liknande bruksföremål. Den innehåller fordringar på användbarhet och tillgänglighet som ska göra det lättare för äldre och för personer med olika funktionsförmåga att använda t ex spisar och tvättmaskiner. Den ger vägledning till utformning av olika slags reglage, handtag, luckor och liknande. Den omfattar touchknappar, men inte styrning med tal eller gester. I standarden finns uppgifter om lämpliga mått och liknande och den ger vägledning för att reglagen ska vara lätta att uppfatta, begripa och hantera. Däremot behandlar den inte hushållsapparatens användarvänlighet i stort och den tar inte heller upp installation, reparation och liknande.

Flera standarder för hushållsapparater handlar om funktionsprovning – typ: så provas hur rent diskmaskinen diskar. Andra standarder behandlar provning av energieffektivitet och buller. Många standarder innehåller krav på säkerhet av olika slag, så att den som använder apparaten inte ska skada sig. En särskild standard behandlar spisvakter, SS-EN 50615, och det finns en standard för information och anvisningar, SS-EN IEC/IEEE 82079-1 .

Några andra områden där den internationella standardiseringsaktiviteten är stor, och där svenska företag deltar genom SEK Svensk Elstandard, är välfärdsteknologi och solceller.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson