2022-10-27 13:44Nyheter

Litiumbatterier för industri och reservkraft

forklift

Uppdaterade säkerhetsfordringar på laddningsbara litiumbatterier för industri och reservkraft finns nu tillgängliga.

Jämfört med den första utgåvan, SS-EN 62619 från 2017, har en del provningar utökats och det har även tillkommit nya fordringar på batterisystem i SS-EN IEC 62619, utg 2:2022. Bland annat ska systemet ha en funktion som avbryter driften om en eller flera celler avviker från det specificerade driftområdet (ström, spänning, temperatur). Förutom gängse teknisk information ska tillverkaren också tillhandahålla råd beträffande montering, lagring och högsta antal celler som kan seriekopplas. Även ett allmänt krav beträffande EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) har lagts till i den nya utgåvan.

Installationer

Standarden gäller för litiumjonbatterier och litiumjonceller för stationära tillämpningar, som energilager och installationer för reservkraft, och för olika typer av truckar och rörliga maskiner, exklusive vägfordon. I den nya utgåvan betonas att den gäller för nya batterier i deras första användning, inte för batterier som återanvänds i någon mindre krävande tillämpning. Se preview på de inledande avsnitten här. Särskilda, kompletterande fordringar som man i internationellt samarbete ansett behövs just för energilager finns i SS-EN IEC 63056, se preview på den här.

De här standarderna handlar alltså om celler och batterier. De har tagits fram i internationellt samarbete inom IEC. Svensk industri deltar genom SEK Svensk Elstandard och den tekniska kommittén SEK TK 21 Laddningsbara batterier. Går vi upp en nivå, till installationen, finns SS-EN IEC 62485-5. Den behandlar säkerhetsaspekter i samband med installation, användning, inspektion, underhåll och bortskaffande av litiumjonbatterier i stationära tillämpningar. Läs mer om den här. För truckar, städmaskiner och andra rörliga tillämpningar är motsvarande standard SS-EN IEC 62485-6, se preview på den här.

Energilager

Vi kan gå upp ytterligare en nivå och se på batterilagret utifrån, som en komponent i elnätet. Då har vi en annan typ av säkerhetssäkerhetsfordringar, läs mer om det och om SEK TK 120 Elektriska energilagringssystem här.

Standarder är inte bara något man hänvisar till i offerter. Standarder ger också en plattform för framgångsrika forsknings- och innovationsprojekt samt för nya produkter och tjänster. Genom att bygga förtroende för nya innovativa lösningar hjälper standarder till att överbrygga innovationsgapet mellan forskning och marknadseffekt.

IEC TC 21 och IEC TC 120 är aktiva tekniska kommittéer som samlar experter från hela världen. Standarderna därifrån antas normalt också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Inom IEC samlas man för arbete med standarder inom el, elektronik, informationsteknologi och angränsande områden. Svenska intressenter deltar genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC sedan 1907.

Den som inte är med i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard