2022-06-15 09:21Pressmeddelande

System för avbrottsfri elförsörjning

Standarden för system för avbrottsfri elförsörjning finns nu på svenska.

Allt fler viktiga funktioner är beroende av el. System för matning vid elavbrott blir allt intressantare och nu är standarden uppdaterad.

Standarden SS-EN 50171 för avbrottsfri elförsörjning gäller system för att mata nöd- och utrymningsbelysning och annan utrustning med väsentlig säkerhetsfunktion i händelse av att den normala matningen faller bort. Som exempel på väsentliga säkerhetsfunktioner nämner standarden bland annat elinstallationer för gasvarnare och för personsökning och signalering. Standarden förväntas inte användas för vanliga IT-system, allmänna industrisystem och andra liknande laster.

Säkerhetssystem

Gränserna för vad som är tänkt att matas av system enligt SS-EN 50171 är alltså inte alldeles skarpa. Den säger också att olika apparater som matas med avbrottsfri el kan vara olika viktiga och det betonas att fel i en matad krets inte förväntas störa andra kretsar som innehåller väsentlig säkerhetsutrustning. Man kan jämföra med termen ”kraftförsörjning för säkerhetssystem” som används i Elinstallationsreglerna (standarden SS 436 40 00). Sådana system ska inte bara upprätthålla driften för att skydda personer och husdjur, utan också för att undvika skada på miljö och på annan elmateriel, om andra regelverk kräver det. Det sistnämnda kan kanske likställas med ”annan utrustning med väsentlig säkerhetsfunktion” som omfattas av SS-EN 50171. Som tidigare omfattar den dock inte system för matning av brandlarm enligt standarder i serien SS-EN 54.

I februari fastställdes den nya utgåvan av SS-EN 50171 och nu finns den också i svensk översättning. Som andra standarder med beteckningen EN är den framtagen i ett europeiskt samarbete och är därför likadan i 34 europeiska länder. Standarden omfattar både system med parallelldrift (utan avbrott) och med olika typer av omkopplingsdrift. Ett nytt sådant är system för drift utan avbrott med en ytterligare villkorsstyrd elkopplare för central omkoppling av lasten. Som tidigare är det kraven i nödbelysningsstandarden SS-EN 1838 som styr svarstiden.

Provning

Ett stort tillägg i den nya utgåvan är ett nytt avsnitt om provning och kontroll före idrifttagning. Det innehåller både provningar som motsvarar dem som finns i avsnitt 6.4.3 i Elinstallationsreglerna och olika kontroller som är mer specifika för installationer med batterier och nätomkopplare. I den nya utgåvan har man också bland annat lagt till ett avsnitt om parallella batteristrängar och infört krav på begränsning av växelströmsinnehållet i laddningsströmmen. Även avsnittet om information och anvisningar har utökats. Se mer i de inledande avsnitten i preview på SS-EN 50171.

För batteriinstallationen hänvisar standarden till SS-EN IEC 62405-2, som ersatt SS-EN 50272-2, och som behandlar installationer med blybatterier, nickel-kadmiumbatterier och nickel-metallhydridbatterier. För installationer med litium-jonbatterier används SS-EN IEC 62405-5, men den hann man inte få med någon hänvisning till. Läs här om de båda standarderna och om vad som skiljer dem åt.

Från SEK Svensk Elstandard kommer också elinstallationsreglerna SS 436 40 00. För installationer för utrymningsbelysning finns standarden SS-EN 50172. Elförsörjning av datacentraler och liknande behandlas i SS-EN 50600-2-2 som ingår i en serie europeiska standarder och specifikationer för datahallar med mera som du kan läsa mer om här. Säkerhetsfordringar på energilager med batterier finns i SS-EN IEC 62933-5-2. Läs mer om elektriska energilager i elnät här.

Den som inte engagerar sig för att vara med och skriva eller revidera standarderna, utan bara läser och använder dem, t ex i samband med upphandling eller projektering, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e‑Standard. Man kan även abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
SEK Svensk Elstandard