2022-06-17 07:28Nyheter

Pumpkraftverk med standard

För energilagring kan pumpkraftverk vara aktuella. Även för dem finns standarder till hjälp.

För idrifttagning och drift av vattenturbiner, pumpturbiner och magasineringspumpar finns vägledning i den nya standarden SS-EN IEC 60545 som kom nu i vår. Där beskrivs allmänt hur man lämpligen genomför idriftsättning av vattenkraftmaskiner med tillhörande utrustning. Den behandlar alltså inte bara konventionella vattenturbiner, utan också pumpkraftverk som används för att lagra energi. Standarden kommer från ett internationellt samarbete inom standardiseringsorganisationen IEC och har fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Preview på de inledande avsnitten kan du se här.

Prestandahöjning

Vägledning och hjälp för hur man bedömer och genomför projekt för upprustning och prestandahöjning av vattenturbiner, magasineringspumpar och pumpturbiner, finns i standarden SS-EN 62256, se preview på den här. Den kan användas av anläggningsägare, konsulter och leverantörer för att bestämma behov och ekonomiska förutsättningar, arbetets omfattning och hur resultatet ska bedömas. Leveransprovning av små anläggningar – under 15 MW – beskrivs mer ingående i standarden SS-EN 62006, se preview här.

Arbetet med de här standarderna har skett i internationellt samarbete i den tekniska kommittén IEC TC 4, där svenska specialister är aktiva. Den svenska spegelkommittén är SEK TK 4, Vattenturbiner, i SEK Svensk Elstandard. IEC är den internationella standardiseringsorganisationen inom el, elektronik, informationsteknologi och angränsande områden. SEK är den svenska medlemmen sedan 1907.

Andra energilager

Också för elektriska energilager pågår ett intensivt arbete med internationella och europeiska standarder. Inom IEC finns även en motsvarande grupp för vågkraft, liksom för de förnybara energikällorna sol och vind. Även dessa arbeten är öppna för svenska deltagare.

Vid upphandlingar underlättar det att använda färdiga standarder, både som utgångspunkt i specifikationsarbetet och som underlag i avtal. Innehållet i tjänsten blir tydligt för både köpare och leverantör och arbetet blir enkelt att följa upp. Många standarder handlar om säkerhet och om provning och mätning och dokumentation för olika ändamål. Andra beskriver systemuppbyggnad, installationsmetoder och allt fler behandlar livscykelperspektiv och återvinning.

För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta SEK Svensk Elstandard. Den som inte är med, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard