2021-10-14 14:39Nyheter

Återanvändning av komponenter

null

Att återanvända komponenter vid nytillverkning kan öka cirkulariteten. Men hur avgör man andelen återanvänt?

Intresset ökar för att spara resurser genom att återanvända komponenter vid tillverkningen av nya produkter. Det finns en europeisk standard för att beräkna andelen återanvända komponenter. Den ligger nu till grund för ett arbete med en internationell standard.

Den färdiga internationella standarden ska ge metoder för att bedöma andelen återanvända komponenter i produkter. Den ska i första hand omfatta elektriska och elektroniska produkter och system men kan även användas för produkter och system av andra slag. Många produkter är ju dessutom en blandning av komponenter från olika teknikområden.

Man arbetar med fyra beräkningsmetoder baserade på de återanvända komponenternas massa (vikt) och antal. Projektet IEC 63333 drivs i den internationella standardiseringsorganisationen IEC, där Sverige representeras av SEK Svensk Elstandard. Ett deltagande i SEKs standardiseringsarbete ger därför möjlighet till global påverkan.

Arbetet bygger vidare på den europeiska standarden EN 45556. Den kommande standarden ska också beskriva hur resultatet redovisas och detta baseras på den europeiska standarden EN 45559, som i Sverige antagits som SS-EN 45559. Där står hur man informerar om energirelaterade produkters materialeffektivitet och det står också vilka uppgifter som bör ingå, bland annat beroende på vem man vänder sig till. Även hantering av känsliga data diskuteras. Läs mer om SS-EN 45559 här.

Internationella standarder från IEC antas som regel som europeisk standard och fastställs som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard. Projektet IEC 63333 drivs i den tekniska kommittén IEC TC 111. Svensk forskning och industri deltar där och i den svenska spegelkommittén SEK TK 111, läs om den och hur du gör för att delta nedan.

Ett annat aktuellt projekt där är att utvidga standarden SS-EN IEC 62474 för materialdeklarationer för el- och elektronikprodukter så att den kan användas av alla industrigrenar, läs om det här. I ett annat internationellt projekt, IEC 63366, arbetar man med att definiera produktkategoriregler för livscykelanalys. Också det utgår från en europeisk standard, läs om SS-EN 50693 här.

Verksamheten inom IEC och SEK spänner över ett stort område. Några av de mest aktiva är de som arbetar med standarder för solel och för hushållsapparaters funktion och egenskaper.

Håll koll på nya standarder genom att prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard. Den som vill ha sitt standardbibliotek automatiskt uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, kan läsa mer om SEK e-Standard.

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström