2023-06-21 07:52Nyheter

Bruksanvisningar får ökad användbarhet

flight mechanics user manual good usability

En anpassning till virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) ska genomföras. Det är en av punkterna för uppdateringen av standarden för information och anvisningar för hantering och användning av produkter – IEC/IEEE 82079-1. 

Jo, det finns en standard för sådant, med vägledning och principer för framtagning av bruksanvisningar och annan liknande information för hur man använder produkter. Det är internationell standard, utgiven av den internationella standardiseringsorganisationen IEC och framtagen i samarbete med systerorganisationen ISO och den amerikanska IEEE.

Användbarhet och hållbarhet

Standarden är alltså framtagen i ett samarbete som spänner över alla teknikområden. Därför ger den också allmänna principer och utförliga fordringar för utformning och formulering av alla slags anvisningar som krävs eller kan vara till hjälp för dem som hanterar, använder eller servar produkter av alla de slag. Som det står i standardens inledning kan det vara allt från en burk färg till stora och mycket komplexa produkter, som stora industrimaskiner eller nyckelfärdiga anläggningar eller byggnader.

Den internationella standarden, som har beteckningen IEC/IEEE 82079-1, är också antagen som europeisk standard, vilket medför att den är likadan i 34 europeiska länder. I Sverige är den fastställd som SS-EN IEC/IEEE 82079-1, se preview här på de inledande avsnitten som beskriver bakgrund, syfte och omfattning. Nu ska standarden alltså revideras.

Bland det som ska med i den nya utgåvan finns aspekter på

  • Användbarhet och UX (User Experience) 
  • "Nya" medieformat som virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) 
  • Miljömässig hållbarhet, där sådant som digitala produktpass kommer in
  • En uppdatering av avsnitten om säkerhet – både "safety" och "security"
  • Avsnittet om monteringsfärdiga ska skrivas om för att inte kollidera med den del 2 av standarden, ISO 82079-2, som är under arbete och som just handlar om sådana monteringsanvisningar

Svenskt sekretariat

Inom IEC ligger båda projekten under den tekniska kommittén IEC TC 3, som ansvarar för området dokumentation, grafiska symboler och representation av teknisk information, och som för övrigt har svenskt sekretariat.

Genom de tekniska kommittéerna i SEK och IEC kan även svenskt kunnande bidra i det internationella standardiseringsarbetet. Svensk forskning och industri och andra intressenter – till exempel konsulter i branschen – har möjlighet att delta genom den tekniska kommittén SEK TK 3 inom SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC och som också är utsedd som en av de tre nationella standardiseringsorganisationerna av regeringen. Läs mer om här om hur du kan delta. Representanter för universitet och högskolor har förmånen att delta i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard utan kostnad.

I IEC TC 3 pågår revision av standarden för klassificering och beteckning av information och av standarden för dataelementtyper. Senast har kommittén gett ut en reviderad utgåva av standarden IEC 81346-1 med de grundläggande reglerna för struktureringsprinciper och referensbeteckningar, läs om det här.

Bland andra aktuella områden där arbeten pågår inom IEC finns till exempel välfärdsteknik, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och miljöhänsyn vid konstruktion.

Den som är med i standardiseringen i IEC och SEK är också med i ett globalt nätverk av tekniskt kunnande. Man kan bidra med insikt och erfarenhet, påverka framtidens standarder eller bara hålla sig informerad om vad som är på gång. Den som inte deltar, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet genom abonnemangstjänsten SEK e-Standard. Läs mer om SEK e-Standard.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard